KUL I FEM PÅ SPORTLOVET

På sportlovsveckan har vi prova på verksamhet varje dag mellan 10.00-11:30.

Ta med egen hjälm och skydd, vi har Short Track skridskor att låna ut.
Välkomna till Malmö Isstadion, anmälan till Daniel Jansson på 0702-182108 eller skrinnaren@telia.com.

Kolla även Malmö Stads hemsida för mer info!
KUL I FEM

Välkomna
SK Skrinnaren