NU STARTAR InlinesSKOLAN

Äntligen sommar 2024!

Vi drar igång måndagen den 20 maj kl. 18:00
På asfaltytan mellan Gamla Stadion och Pildammsparken

Se inlägg för mer information