Styrelsen

Årsmötet valde i maj 2017 följande till SK Skrinnarens styrelse för verksamhetsåret 2017-2018

Ordförande: Linda Liljedahl 070-728 50 60
Vice ordförande: Daniel Jansson 070-218 21 08
Sekreterare: Magnus Åhlund
Kassör: Henrik Johansson
Ledamot: Mikael Hende
Suppleanter: Annika Pihl och Martin Johansson

Revisor: Lars Johansson
Valberedning: Ulrika Jansson (073-222 16 44)

SK Skrinnarens bankgiro: 5025-3566

Utdrag ur klubbens verksamhetsplan för året

Målsättningar för klubben:

– nå idrottsliga framgångar
– medverka till ungdomars positiva och ansvarskännande utveckling
– skapa en trivsam gemenskap
– fokus på säkerhet både vid träning samt tävling

För den enskilde aktive vill vi uppnå detta genom att erbjuda en regelbunden fysisk aktivitet under handledning av duktiga tränare i en trevlig och positiv gemenskap. Klubbens målsättning är att de aktiva skall erbjudas såväl träning som tävling. Som ett viktig led i vår strävan att skapa en positiv miljö vill vi bjuda in såväl föräldrar som tidigare aktiva till ett engagemang i klubben och klubbens arrangemang.