Dataskyddsförordningen – GDPR

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den nya lagen förkortas ofta GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation. Den nya lagen innebär att vi i SK Skrinnaren måste fortsätta ha god ordning på de personuppgifter vi samlar in och hanterar och endast använda dem i rätt syfte.

Alla tränare, ledare och medarbetare som har tillgång till personuppgifter ska hantera dem på ett ansvarsfullt och ett korrekt sätt.

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. I vår policy kan du läsa hur vi säkerställer att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vi som förening har valt att följa de riktlinjer och informationsmaterial Riksidrottsförbundet tagit fram.
De berör områden kring till exempel medlemskap, tävling och licenshantering. Riktlinjerna har samlats i en uppförandekod (pdf) som gäller för hela idrottsrörelsen.

Har du frågor gällande GDPR ber vi dig mejla dem till skrinnaren@gmail.com med rubriken ”GDPR”.