Vad ger grönt ljus från SOK?

Att ta en kvotplats på 1500m var en bedrift för Jacob och Fabrice. Vad är det då som gör att SOK (Sveriges Olympiska Kommitté) sen inte ger dem GRÖNT ljus att starta?

Vi skall försöka reda ut begreppen…Uttagningar till OS som svensk grundar sig på att ha OS medaljer som mål. Det har idrotten slagit fast och i gemenskap röstat fram på SOK:s årsmöte. Varje SF har en röst. Uttagningsprocessen skall skötas i en nära dialog mellan SF (specialidrottsförbund) och SOK. Det tecknas tom ett avtal mellan parterna om hur denna process går till.

I ett olympiskt perspektiv kan man filosofera över om varje NOK (nationella olympiska kommitté) skall ha olika kriterier. Varför inte låta aktiva som har OS-kvotplatser få starta oberoende av nationella kriterier?

Nu har svensk olympisk idrott bestämt sig för ganska tuffa nationella kriterier. För de Individuella aktiva finns fyra olika grunder för uttagning. ”Grundkriteriet” är att den aktive har uppnått resultat och visat sådan form att han/hon bedöms kunna konkurrera om minst en åttonde plats på OS. Det andra kriteriet vilket var det som Jacob och Fabrice försökt nå var ”Framtidskriteriet”. Dessa aktiva har inte uppfyllt grundkriteriet men bedöms vara en löftesrika deltagare till nästkommande OS. OS-deltagande ska bedömas vara en bra lärdom för den aktive och en bra investering inför kommande OS med sikte på medaljnivå. Den aktive måste dock ha bedömd förmåga att prestera på hög nivå redan vid sitt första OS.

Det tredje kriteriet är av helt annan karaktär ”Lagkriteriet”. En aktiv som tagits ut via ett lag kan få starta individuellt och kan därmed komma förbi första kriteriet. Sist men inte minns så finns ”SF-kriteriet”. Om ett SF inte har lyckats kvala in någon deltagare till ett OS kan SOK:s styrelse sänka kvalifikationskravet.

Så hur kan man då resonera kring den svenska OS-uttagningen? Vi har inget stafettlag och därmed är lag-kriteriet inte aktuellt, likaså kändes grundkriteriet en bit bort i förhållande till vart prestationen för Jacob och Fabrice låg inför säsongen. Så kvarstår gjorde ju då SF-kriteriet och Framtidskriteriet.

När Nils säkrade sin OS-kvotplats och OS-uttagning medförde det per automatik att SF-kriteriet inte kunde nyttjas. Man kan ju fundera kring nyttjandet och formen för detta kriterium. Det har det också gjorts genom åren. Tanken är väl att det finns fler värden att delta än medaljer. Det handlar om att marknadsföra idrotten, de bästa aktiva i landet får erfarenheter och inspiration som medför att den nationella nivån på idrotten kan utvecklas mm mm. Andemeningen i detta kriterium är bra men formen för det borde absolut ses över. Låt oss ta oss själva som ett exempel. Konståkningen, short tracken och long tracken är tre olika idrotter som har ett gemensamt internationellt förbund ISU (Internationella skridsko unionen). I Sverige har vi formerat oss i två förbund; short track och long track i Skridskoförbundet och konståkning som enda olympiska idrott i Konståkningsförbundet. Skulle inte en plats/olympisk idrott vara ett bättre och mer ”rättvist” kriterium. Varför skall enskilda aktivas uttagningskriterier förhålla sig till hur svensk idrott är organiserat i olika SF? I Norge ingå tex alla ISU idrotter i samman förbund. En förutsättning är såklart att varje förbund i så fall behöver definiera idrott och gren/disciplin som begrepp tex short track är en idrott och 500m är en gren.

Eftersom ovanstående är ett kriterium som inte gick att påverka var hela tiden målet för Jacob/Fabrice att bli uttagna på Framtidskriteriet. EM öppnades upp efter att OS-kvotplaten blev klar som en sista möjlighet att klara detta. Det blev en tät kamp där endast centimetrar i slutändan blev avgörande. Fabrice 3:e plats i semifinalen ledde till en B-finalplats och utslagen från A-finalens finrum. Fabrice placerade sig på fjärde plats B-finalen och kom på en 10:e plats på den olympiska distansen 1500m. En placering som inte bedömdes som klar för”Framtidskriteriet”.

Inom ISU: familjen har vi två svenska deltagare på OS och – Vi gratulerar både Anita Östlund och Nils van der Poel till sina OS-uttagningar och önskar dem båda STORT LYCKA TILL!

Imorgon när ”vår distans” 1500m avgörs skall ni hålla ett extra öga på Treacy Farell ifrån Storbritanien. Treacy var första reserv på den internationella OS-kvotlistan  och när SOK lämnade tillbaka den svenska OS-kvotplatsen så gick den till Storbritannien som direkt tackade ja. Lycka till säger vi även till Treacy!

Vi återkommer med lite tips inför morgondagens 1500m….