Resultat klubbtävling 1

Bifogat finns resultatlistan från klubbtävlingen i PDF:
SKS Klubbtävling 1 2014-09-07

Även resultatfliken är uppdaterad med resultaten.

Kortfattat kan man säga att det var personliga rekordens kväll.
Av 7 deltagare slog 5 personligt rekord.
Se resultaten för uppgifter.
Bra kört alla!