SOMMARISLÄGER – v32

SOMMARENS ISLÄGER
VECKA 32

Välkomna till Malmös sommarisläger!

4 – 9 augusti
Kontakta Daniel eller Linda för mer info!