TERMINSSTART

SKRIDSKOSKOLA

SÖNDAGAR KL 10-10.50
MALMÖ ARENAS ISTRÄNINGSHALL
Barn och ungdomar lär sig åka skridskor på valfria skridskor
– Ta med skridskor, hjälm, varma kläder och handska

 SHORT TRACK SKOLA

ONSDAGAR KL 17.15-18.45
MALMÖ ISSTADION

Barn och ungdomar lär sig åka skridskor med ”långa skenor”
– Du kan låna och sen hyra short track skridskor av föreningen

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!
skrinnaren@gmail.com