Iscamp Bormio

2 veckors isläger med tyska landslaget har stått på programmet för Jacob, Fabrice och Hampus med coach Daniel och Linda. Riktigt bra iscamp med bra sparring och isförhållanden.